เกี่ยวกับเรา

WHO WE ARE

บริษัท มาดีนะห์ฟาร์มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อ24 ตุลาคม 2562 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนไก่สด สินค้าแปรรูปแบรนด์MFM เป็นผู้ให้ใช้ระบบขนส่งSmileExpost ที่มีAPI เชื่อมต่อขนส่งต่างๆไว้ด้วยกัน เช่น ไปรษณีย์ไทย FlashExpess DHL ECOMMERCEส่งทั้งของแห้งและแช่แข็งเพื่อใช้ในธุรกิจECOMMERCE ทั้งในและต่างประเทศ และทำเว็บไซต์ Marketplace ที่ชื่อว่า DealDeen.com เป็นเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าฮาลาล100% ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักเราคือพี่น้องมุสลิมในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจในสินค้าฮาลาล

ทีมงาน

DEALDEEN TEAM

Chainarong Bullungnoi

President

Chariya Danongped

Vice President

Tawatchai Sappakhun

CEO